dilluns, 24 de gener de 2011

TROBADA ANUAL DEL FÒRUM ECONÒMIC MUNDIAL

Els propers dies 26,27,28,29, i 30 de gener es celebrarà la trobada anual del fòrum econòmic mundial a Davos-Klosters, Suïssa.


Enguany la reunió presidirà el tema: Normes compartides per la nova realitat. Aquest tema reflecteix el que la majoria de líders presenten a l'actualitat, vivint en un món cada cop més complexe i interconnectat, i al mateix temps experimentant una erosió dels valors comuns i principis que minen la confiança dels líders així com el creixement econòmic futur i l'estabilitat política. El tema està fonamentat en quatre pilars interconnectats:


1. Resposta a la nova realitat.
2. La perspectiva econòmica i polítiques pel creixement inclusiu.
3. Suport a l'agenda G20.
4. Construcció d'un mecanisme de resposta del risc ("risk").


"Economic risk": Probabilitat o amenaça d'una pèrdua o qualsevol circunstància negativa, causada per vulnerabilitats externes o internes, i que poden ser neutralitzades a través d'una acció preventiva.


S'ha evitat un colapse del sistema financer global i econòmic, i ara ja hem sortit de la pitjor zona de la recessió. No obstant, unes quantes incerteses romanen, i continuem pagant el preu del comportament irracional i irresponsable que es va produïr abans d'aquesta recent passada recessió. Avui, les perspectives econòmiques estan més ben definides per uns dilemes i escenaris concrets: Quin és el perill la deflació o la inflació? Poden algunes parts del món evitar la "double-dip recession" o una recuperació de l'atur? Quin serà l'impacte de les noves mesures mercantilistes en el sistema de comerç global i, si recuperaran el creixement? Que passarà si persisteixen els actuals desequilibris econòmics? 


El futur impacte del G20 dependrà de la seva habilitat de salvaguardar la recuperació i construir el fonament per un creixement sostingut, equilibrat i inclusiu, i per fer un sistema financer més resistent. The Annual Meeting 2011 catalitzarà discusions en aquest context. L'èxit en aquestes àrees també requerirant una participació dels que no formen part del G20 i de les industries claus en la creació d'ocupació i estabilitat del mercat. Important treball hauran de fer per reconstruir una veritable associació entre govern i empresa. Això és clau per permetre a l'empresa seguir sent innovadora, emprenedora i crear ocupació, i de la mateixa manera, garantir que els governs no s'aclaparin massa pels temes interns i posin limitacions en detriment de l'exercici del lideratge mundial.


Finalment, The Annual Meeting 2011 juga un paper clau no només com a plataforma de múltiples parts interessades per donar suport al temes de l'agenda G20, sinó també com una plataforma que dóna lloc a una major consciència pública mundial en temes claus. En un món global, els riscos ("risks") no es poden evitar, però podem tenir una resposta molt millor en termes de construir junts unes capacitats institucionals per resistir les amenaces, tenir més coneixement del risc ("risk"), estar més preparats, i mitigar i respondre millor. Més que mai, es necessària una visió més profunda i compartida si volem respondre amb eficàcia als desafiaments mundials.


Comprendre les debilitats sistèmiques a través d'una sèrie de temes clau poden contribuir a revertir l'abisme cada vegada més gran entre les amenaces emergents i la nostra habilitat col·lectiva per entendre i respondre a l'interès public mundial. No hi ha actualment cap mecanisme global o no global del que puguem extreure una experiència o uns experts, que ens pugui servir de base per a totes les parts interessades per tal de prendre decisions oportunes i ben fonamentades. És en aquest teló de fons que, The Annual Meeting 2011, el fòrum econòmic mundial inaugurarà “Global Situation Space”, l'espai de la situació global, com un mecanisme únic per comprendre i respondre a una sèrie de riscos ("risks") globals d'una manera més col·laborativa, integrada i proactiva.


Aquest espai ajudarà als líders del sector públic i privat a millorar les seves habilitats per entendre i gestionar els riscos ("risks") complexos, interrelacionats que són cada vegada més globals en el seu abast i imprevisibles en els seus efectes. The World’s Foremost Multistakeholder Community Participation in the World Economic Forum Annual Meeting és per invitació i només està limitat a:• Executius, representant les principals empreses líders a nivell mundial. Representen a més de 1.000 membres.

• Polítics dels G20 i altres països clau, incloent-hi més de 30 caps d'estat i govern.

• Els caps de les principals organitzacions internacionals.

• Els presidents de 72 Consells Agenda Global, representant una xarxa de més de 1.200 experts. 

• Representants de la societat civil de grups d'interès. 

• Líders dels principals mitjans de comunicació d'arreu del món. 

• Líders de les joventuts mundials.

• Emprenedors socials.

• Pioners tecnològics.

• Líders espirituals i culturals. 

The World Economic Forum Annual Meeting 2011 proporcionarà a cada participant una visió estratègica de cadascún dels quatre grups temàtics. Es farà especial èmfasi en abordar la qüestió de "com", que és el veritable "Esperit de Davos", l'elaboració d'idees i solucions innovadores als reptes globals en un entorn de múltiples parts interessades. 


FontThe World Economic Forum Annual Meeting 2011.
Traducció: Guillem Alvarez.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada